ČO ROBÍME?

viac informácií čoskoro

jednodňové workshopy
týždňový letný
workshop
online kurzy

poslanie

vzdelávať, motivovať a inšpirovať budúcu generáciu profesionálnych aj laických hudobníkov