ČO ROBÍME?
jednodňové workshopy
týždňový letný
workshop
MusicWorkshop_201968.jpg

náš prvý

online kurz 

pre teba pripravujeme

online kurzy

poslanie

vzdelávať, motivovať a inšpirovať budúcu generáciu profesionálnych aj laických hudobníkov