ČO ROBÍME?

viac informácií čoskoro

jednodňové workshopy
týždňový letný
workshop
MusicWorkshop_201968.jpg

náš prvý
online kurz 

online kurzy

poslanie

vzdelávať, motivovať a inšpirovať budúcu generáciu profesionálnych aj laických hudobníkov