top of page
Anchor 1
ČO ROBÍME?
jednodňové workshopy
týždňový letný
workshop
online kurzy

poslanie

vzdelávať, motivovať a inšpirovať budúcu generáciu profesionálnych aj laických hudobníkov

bottom of page