© 2019 Za hranice s hudbou

NAJBLIŽŠIE AKCIE

Jednodňový workshop o nahrávaní v štúdiu s

Jarom Žigom Jr.

LOFT studio

 
ČO ROBÍME?

vzdelávať, motivovať a inšpirovať budúcu generáciu profesionálnych aj laických hudobníkov