„Ako napísať text piesne“

„Ako doma nahrať skladbu“ 

„Ako cvičiť improvizáciu“

Takéto a podobné heslá si každá z nás ako stredoškoláčka zadávala do internetového vyhľadávača. Po čase nám však už internet nestačil. Hľadali sme systematickú výučbu, osobný kontakt s pedagógom a komunitu rovnako nadšených kamarátov. Riešením bolo štúdium v zahraničí.

 

Spolu s hranicami štátu sme museli prekročiť aj tie v našich mysliach. Iná kultúra a neustále zháňanie financií na štúdium a život nám dali zabrať. Nehovoriac o tom, že sme sa museli prestať porovnávať so spolužiakmi z iných krajín, ktorí mali oveľa väčšie možnosti, a tak boli od nás aj profesionálne ďalej. Rozdiely sme ale časom preklenuli a rozhodli sme sa, že by sme rady Slovákom pomohli otvárať možnosti, ktoré sme my nemali.

 

Začali sme pred tromi rokmi jednodňovým hudobným workshopom v Bratislave. V ďalších rokoch nasledoval letný trojdňový a päťdňový workshop. Mimo leta s účastnákmi udržujeme kontakt aj pomocou koncertov, jam sessions a jednodňových vzdelávacích akcií. Snažíme sa budovať komunitu a neustále hľadáme nové spôsoby, ako najlepšie podporiť mladých so záujmom o hudbu.

našim poslaním je vzdelávať, motivovať a inšpirovať budúcu generáciu profesionálnych aj laických hudobníkov

NAŠE HODNOTY
56734929_534691710390587_163123157261300
progres

Podporovať mladých k osobnému rozvoju, tvrdej práci a kreativite, a tým im pomôcť naberať sebadôveru a prekonávať vlastné limity.

56790926_344693356158789_161880324292843
inovatívnosť

Otvárať mladým obzory v odboroch, ktoré nie sú v súčasnosti na Slovensku dostupné. Podporovať ich v inovatívnosti, originalite a otvorenosti voči novým vplyvom v oblasti hudby.

56721504_2326657950915003_20465317301977
motivácia

Motivovať mladých hudobníkov z rôznych prostredí k odvahe hľadať a odkrývať svoje umelecké túžby a k odhodlaniu ich dosiahnuť.

56608839_800171510356513_690882125632634
komunita

Vytvárať živú komunitu mladých hudobníkov, postavenú na vzájomnej podpore ich profesionálneho ako aj ľudského rastu.

NAŠE AKTIVITY
longital.png
workshopy

1-dňové workshopy na rôzne témy s hosťujúcimi umelcami zamerané na rozšírenie hudobných obzorov.

za_hranice_s_hurbou65.jpg
letný týždňový workshop

Letný workshop zameraný na hudobné žánre, ktoré nie sú na Slovensku bežne dostupné (pop, jazz, elektronická hudba, hudobný biznis a.i.).

Účastníci majú možnosť zažiť intenzívny týždeň plný hudby, workshopy a prednášky na zaujímavé témy, osobný kontakt s lektormi pri individuálnych hodinách a nácvikoch kapiel, jam sessions, a to všetko v živej komunite mladých hudobníkov s rovnakými záujmami a zameraním.

59533637_622585881540566_188370093436672
jam sessions

Pravidelné stretnutia mladých hudobníkov, kde si môžu precvičiť svoje znalosti, zdieľať vedomosti a podeliť sa o svoje hudobné zručnosti.

DLHODOBÉ CIELE

Našim dlhodobým cieľom je inštitút zameraný na moderné hudobné štýly, ako aj hudobný biznis, kompozíciu, produkciu a muzikoterapiu. 

 

Našim najbližším krokom k tomuto cieľu je projekt Smart Music. V spolupráci so strednou školou Pronea vytvárame unikátny stredoškolský hudobný program, ktorý spája kreatívny prístup k hudbe a IT s novými technológiami. Pilotný program Smart Music sa otvára v roku 2022.

Vieme, že na Slovensku máme veľa nadaných a pracovitých mladých, ktorí ale niekedy nevyužijú svoj potenciál len kvôli nedostatku možností ho rozvíjať a vlastnej neistote. Chceme posúvať vpred ich schopnosti a pomôcť im prekročiť ich vlastné hranice.