top of page

„Ako napísať text piesne“

„Ako doma nahrať skladbu“ 

„Ako cvičiť improvizáciu“

Takéto a podobné heslá si každá z nás ako stredoškoláčka zadávala do internetového vyhľadávača. Po čase nám však už internet nestačil. Hľadali sme systematickú výučbu, osobný kontakt s pedagógom a komunitu rovnako nadšených kamarátov. Riešením bolo štúdium v zahraničí.

 

Spolu s hranicami štátu sme museli prekročiť aj tie v našich mysliach. Iná kultúra a neustále zháňanie financií na štúdium a život nám dali zabrať. Nehovoriac o tom, že sme sa museli prestať porovnávať so spolužiakmi z iných krajín, ktorí mali oveľa väčšie možnosti, a tak boli od nás aj profesionálne ďalej. Rozdiely sme ale časom preklenuli a rozhodli sme sa, že by sme rady Slovákom pomohli otvárať možnosti, ktoré sme my nemali.

 

Začali sme v r. 2017 jednodňovým hudobným workshopom v Bratislave. Rok na to sme založili spoločne občianske združenie Za hranice s hudbou. V ďalších rokoch sa letný workshop predlžoval na trojdňový, päťdňový až nakoniec šesťdňový workshop. Mimo leta s účastníkmi udržujeme kontakt aj pomocou koncertov, jam sessions, jednodňových vzdelávacích akcií, masterclasses a online kurzov. Snažíme sa budovať komunitu a neustále hľadáme nové spôsoby, ako najlepšie podporiť mladých so záujmom o hudbu.

našim poslaním je vzdelávať, motivovať a inšpirovať budúcu generáciu profesionálnych aj laických hudobníkov

NAŠE HODNOTY
56734929_534691710390587_163123157261300
progres

Podporovať mladých k osobnému rozvoju, tvrdej práci a kreativite, a tým im pomôcť naberať sebadôveru a prekonávať vlastné limity.

56790926_344693356158789_161880324292843
inovatívnosť

Otvárať mladým obzory v odboroch, ktoré nie sú v súčasnosti na Slovensku dostupné. Podporovať ich v inovatívnosti, originalite a otvorenosti voči novým vplyvom v oblasti hudby.

56721504_2326657950915003_20465317301977
motivácia

Motivovať mladých hudobníkov z rôznych prostredí k odvahe hľadať a odkrývať svoje umelecké túžby a k odhodlaniu ich dosiahnuť.

56608839_800171510356513_690882125632634
komunita

Vytvárať živú komunitu mladých hudobníkov, postavenú na vzájomnej podpore ich profesionálneho ako aj ľudského rastu.

NAŠE AKTIVITY
longital.png
workshopy a masterclasses

1-dňové workshopy na rôzne témy s hosťujúcimi umelcami zamerané na rozšírenie hudobných obzorov a s lektormi Za hranice s hudbou ako ochutnávky letného týždenného workshopu

za_hranice_s_hurbou65.jpg
letný týždňový workshop

Letný workshop zameraný na hudobné žánre, ktoré nie sú na Slovensku bežne dostupné (pop, jazz, elektronická hudba, hudobný biznis a.i.).

Účastníci majú možnosť zažiť intenzívny týždeň plný hudby, workshopy a prednášky na zaujímavé témy, osobný kontakt s lektormi pri individuálnych hodinách a nácvikoch kapiel, jam sessions, a to všetko v živej komunite mladých hudobníkov s rovnakými záujmami a zameraním.

59533637_622585881540566_188370093436672
koncerty a jam sessions

Koncerty lektorov a účastníkov workshopov a sessions, kde si mladí hudobníci môžu precvičiť svoje znalosti, zdieľať vedomosti a podeliť sa o svoje hudobné zručnosti.

DLHODOBÉ CIELE

Našim dlhodobým cieľom je založiť modernú, multižánrovú a medzinárodnú Hudobnú vysokú školu na Slovensku. Bude zameraná na súčasné štýly (pop, jazz, elektronika) a rôzne povolania v hudobnom priemysle: performer, skladateľ, songwriter, manažér, booker, zvukár a iné.

Chceme rozvíjať ambicióznych a charakterných hudobníkov, ktorí sa budú vedieť uplatniť na súčasnom trhu ale aj na tom o 10 rokov. Oni sami budú prispievať k zmene v hudobnom priemysle.

Vieme, že na Slovensku máme veľa nadaných a pracovitých mladých, ktorí ale niekedy nevyužijú naplno svoj potenciál kvôli nedostatku možností rozvíjať sa v hudbe na vyššej úrovni a aj kvôli  vlastnej neistote. Chceme posúvať vpred ich schopnosti a pomôcť im prekročiť ich vlastné hranice.

ZAKLADATEĽKY

705264_4976683214414_1269779837_o-2.jpg
Ester Wiesnerová

Pedagogička, hudobná skladateľka a speváčka. Vyučovala na vysokých školách v Indii a USA a viedla odborné workshopy v Číne, Juhoafrickej republike, Paname, Mexiku a i. Ester je absolventkou kompozície a spevu na Berklee College of Music a New England Conservatory v Bostone. Ak práve nelieta pracovne po svete, tak sa prechádza v ovocných sadoch pri Partizánskom a zaznamenáva si nové nápady.

DSCF0543.jpg
Lenka Molčányiová

Saxofonistka, flautistka a skladateľka. Vyštudovala jazzový saxofón v Prahe na VOŠ J. Ježka a zobcovú flautu na Konzervatóriu vo Florencii a na HMT v Lipsku. Je členkou kapiel Tibor Feledi Kairos Quintet a Velvet Case, hosťuje s projektami ako Kubo Ursiny & Provisorium, Teatro Fatal a Quatro Emocione. Vedie a komponuje pre vlastné zoskupenie Baroque Goes Jazz Trio, s ktorým v r. 2020 odohrali koncert v rámci festivalu Viva Musica!. Popri koncertovaní učí improvizáciu a je hudobnou redaktorkou Rádia Devín.

_IMG1766.jpg
Mária Reháková

Flautistka, speváčka, skladateľka a pedagogička. Vyštudovala jazz na Guildhall School of Music v Londýne a teraz pôsobí medzi Londýnom a Bratislavou ako hudobník na voľnej nohe. Pravidelne koncertuje doma aj v zahraničí so svojím projektom Topoľana, jazzových orchestrom NYJO alebo ako hosťujúci umelec v rozmanitých projektoch. Túži priniesť svoje hudobné skúsenosti naspäť na Slovensko a napomôcť rozvoju slovenského hudobného priemyslu.

57064230_361319047926126_533721773688592
Teri Froncová

Klaviristka, speváčka a manažérka. Vyštudovala klasický klavír a jazzovú špecializáciu spev na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a popri tom stihla aj bakalára manažmentu na Univerzite Komenského. Momentálne učí hru na klavír, pravidelne spieva v rôznych zoskupeniach a svoje manažérske zručnosti ďalej rozvíja v Nexteria Leadership Academy. 

bottom of page