„Ako napísať text piesne“

„Ako doma nahrať skladbu“ 

„Ako cvičiť improvizáciu“

Takéto a podobné heslá si každá z nás ako stredoškoláčka zadávala do internetového vyhľadávača. Po čase nám však už internet nestačil. Hľadali sme systematickú výučbu, osobný kontakt s pedagógom a komunitu rovnako nadšených kamarátov. Riešením bolo štúdium v zahraničí.

 

Spolu s hranicami štátu sme museli prekročiť aj tie v našich mysliach. Iná kultúra a neustále zháňanie financií na štúdium a život nám dali zabrať. Nehovoriac o tom, že sme sa museli prestať porovnávať so spolužiakmi z iných krajín, ktorí mali oveľa väčšie možnosti, a tak boli od nás aj profesionálne ďalej. Rozdiely sme ale časom preklenuli a rozhodli sme sa, že by sme rady Slovákom pomohli otvárať možnosti, ktoré sme my nemali.

 

Začali sme pred tromi rokmi jednodňovým hudobným workshopom v Bratislave. V ďalších rokoch nasledoval letný trojdňový a päťdňový workshop. Mimo leta s účastnákmi udržujeme kontakt aj pomocou koncertov, jam sessions a jednodňových vzdelávacích akcií. Snažíme sa budovať komunitu a neustále hľadáme nové spôsoby, ako najlepšie podporiť mladých so záujmom o hudbu.

našim poslaním je vzdelávať, motivovať a inšpirovať budúcu generáciu profesionálnych aj laických hudobníkov

NAŠE HODNOTY
progres

Podporovať mladých k osobnému rozvoju, tvrdej práci a kreativite, a tým im pomôcť naberať sebadôveru a prekonávať vlastné limity.

inovatívnosť

Otvárať mladým obzory v odboroch, ktoré nie sú v súčasnosti na Slovensku dostupné. Podporovať ich v inovatívnosti, originalite a otvorenosti voči novým vplyvom v oblasti hudby.

motivácia

Motivovať mladých hudobníkov z rôznych prostredí k odvahe hľadať a odkrývať svoje umelecké túžby a k odhodlaniu ich dosiahnuť.

komunita

Vytvárať živú komunitu mladých hudobníkov, postavenú na vzájomnej podpore ich profesionálneho ako aj ľudského rastu.

NAŠE AKTIVITY
workshopy

1-dňové workshopy na rôzne témy s hosťujúcimi umelcami zamerané na rozšírenie hudobných obzorov.

letný týždňový workshop

Letný workshop zameraný na hudobné žánre, ktoré nie sú na Slovensku bežne dostupné (pop, jazz, elektronická hudba, hudobný biznis a.i.).

Účastníci majú možnosť zažiť intenzívny týždeň plný hudby, workshopy a prednášky na zaujímavé témy, osobný kontakt s lektormi pri individuálnych hodinách a nácvikoch kapiel, jam sessions, a to všetko v živej komunite mladých hudobníkov s rovnakými záujmami a zameraním.

jam sessions

Pravidelné stretnutia mladých hudobníkov, kde si môžu precvičiť svoje znalosti, zdieľať vedomosti a podeliť sa o svoje hudobné zručnosti.

DLHODOBÉ CIELE

Najbližší projekt, ktorý chceme uskutočniť je mentoring:

osobné vedenie mladých hudobníkov inšpiratívnym profesionálom s podobným hudobným zameraním a pomoc pri budovaní ich profesionálnej hudobnej kariéry.

Našim dlhodobým cieľom je inštitút zameraný na moderné hudobné štýly, ako aj hudobný biznis, kompozíciu, produkciu a muzikoterapiu.

Vieme, že na Slovensku máme veľa nadaných a pracovitých mladých, ktorí sú ale neistí a často premrhajú svoj potenciál len kvôli nedostatku možností ho rozvíjať. Chceme posúvať vpred ich schopnosti a pomôcť im prekročiť hranice v myslení.

© 2020 Za hranice s hudbou