© 2019 Za hranice s hudbou

KONTAKT

Máš otázky ohľadne našich akcií? Chceš nám pomôcť alebo poradiť? Môžeš nás kontaktovať nasledovne:

Tel.č.: +421 949 203 149 • Email: zahraniceshudbou@gmail.com