top of page
FX2_7733.jpg

Páči sa Vám čo robíme?

Bez Vás to nedokážeme.

Hľadáme pravidelných darcov

 

Pripravujeme už 7. ročník Letnej školy Za hranice s hudbou 2023, druhú časť online kurzu, pravidelne máme jednodňové workshopy na slovenských ZUŠkách, rozbehli sme dvojmesačné pilotné kurzy hudobnej teórie s našou lektorkou Máriou, ako aj pravidelné mesačné stretnutia hudobnej komunity jam sessions v Bratislave.

Naďalej intenzívne pracujeme na našom dlhodobom cieli - založení modernej, multižánrovej a medzinárodnej Hudobnej vysokej školy na SR. Dokončili sme biznis plán a momentálne rozbiehame fundraising na prípravnú fázu 2023 -2025. Náš tím sme obohatili o nové posily a organizačne rastieme.


Pre mnohé kultúrne a vzdelávacie organizácie “na voľnej nohe” je navyše toto pandemické obdobie nesmierne zložité, ale spolu s vami ho ustojíme. To, že svoju podporu pre Za hranice s hudbou zvážite, pre nás nesmierne veľa znamená a vopred vám ďakujeme.

Podporte našu organizáciu a podporte tak mladých talentovaných hudobníkov.

 

Momentálne financujeme naše aktivity a chod organizácie z rôznych verejných grantov, súkromných darov, 2 % z daní a poplatkov za naše workshopy. Nebudeme si však klamať, poplatky za workshopy sú symbolické a takmer nikdy nepokryjú ani reálne náklady spojené s organizáciou týchto aktivít.

 

Je pre nás však veľmi dôležité, aby boli dostupné čo najväčšiemu počtu mladých talentovaných ľudí, aby mal každý možnosť sa ďalej hudobne rozvíjať. 

„Workshop Za hranice s hudbou prináša to, čo nám na Slovensku už dlhodobo chýba – vzdelanie v oblasti populárnej hudby, hudobného manažmentu, vlastnej tvorby, či improvizácie. Podľa môjho názoru je to pre slovenskú hudobnú komunitu v súčasnosti jeden z najrelevantnejších vzdelávacích projektov s vysokým potenciálom.”

 

Katarína Máliková

 

Preto sa obraciame s veľkou prosbou na tých, pre ktorých 10 či 20 eur nepredstavuje veľkú finančnú záťaž a záleží im na podpore vzdelania pre mladých hudobníkov a stave kultúry na Slovensku. Finančná stabilita je veľmi dôležitá pri plánovaní, aby sme nemuseli do posledného momentu tŕpnuť, či dostaneme grant alebo nie. Zároveň by sme veľmi radi venovali naše sily na prácu a vzdelávacie a nie neustále zháňanie financií. 

Preto by sme Vás chceli poprosiť, ak je to pre Vás možné o pravidelnú podporu prostredníctvom portálu darujme.sk

Vopred z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorým záleží na kvalitnom hudobnom vzdelávaní, ktoré doslova mení životy mnohým naším účastníkov workshopov.

Ak chcete priložiť ruku k dielu a pomôcť nám s organizáciou akcií alebo akýmkoľvek iným spôsobom

darom

Máte doma kvalitné reproduktory, ktoré už nepoužívate? Vlastníte priestory ideálne na hudobný workshop či koncert? Mohol by sa produkt vašej firmy zísť na hudobnom workshope (napr. notové papiere, tabuľa, občerstvenie, atď.)? Za každú pomoc budeme vďační a niečo spolu vymyslíme!

finančným darom

Podporiť nás môžete aj jednorazovým finančným príspevkom na náš účet, ktorým podporíte naše aktivity.

 

 

Číslo účtu: SK61 8330 0000 0028 0139 6534 

 

 

Doterajšie príspevky sme použili na:

 

 • štipendiá pre talentovaných študentov z nízkopríjmových rodín

 • prenájom priestorov na workshopy

 • cestovné príspevky, ubytovanie a honoráre pre lektorov

 • propagácia akcií (plagáty, letáky, sociálne siete)

 • prenájom techniky a hudobných nástrojov

 • chod občianskeho združenia

 

Každý rok sa uchádzame o vaše 2%. Táto forma podpory je pre nás kľúčová. V minulosti sme vďaka vašim štedrým príspevkom zorganizovali nejeden hudobný workshop, ktorý – podľa slov našich účastníkov – “išiel priamo k podstate hudby” a "bol life-changing".

 

 

Naše údaje

IČO: 51412781

Právna forma: občianske združenie

Názov: Za hranice s hudbou

Ulica:  Adámiho 445/5

PSČ: 84105

Obec: Bratislava

Akým iným spôsobom nás môžte podporiť?

dobrovoľníctvom

Ak chcete priložiť ruku k dielu a pomôcť nám s organizáciou akcií alebo akýmkoľvek iným spôsobom

darom

Máte doma kvalitné reproduktory, ktoré už nepoužívate? Vlastníte priestory ideálne na hudobný workshop či koncert? Mohol by sa produkt vašej firmy zísť na hudobnom workshope (napr. notové papiere, tabuľa, občerstvenie, atď.)? Za každú pomoc budeme vďační a niečo spolu vymyslíme!

finančným darom

Podporiť nás môžete aj jednorazovým finančným príspevkom na náš účet, ktorým podporíte naše aktivity.

 

 

Číslo účtu: SK61 8330 0000 0028 0139 6534 

 

 

Doterajšie príspevky sme použili na:

 

 • štipendiá pre talentovaných študentov z nízkopríjmových rodín

 • prenájom priestorov na workshopy

 • cestovné príspevky, ubytovanie a honoráre pre lektorov

 • propagácia akcií (plagáty, letáky, sociálne siete)

 • prenájom techniky a hudobných nástrojov

 • chod občianskeho združenia

 

2% z dane

Každý rok sa uchádzame o vaše 2%. Táto forma podpory je pre nás kľúčová. V minulosti sme vďaka vašim štedrým príspevkom zorganizovali nejeden hudobný workshop, ktorý – podľa slov našich účastníkov – “išiel priamo k podstate hudby” a "bol life-changing".

 

 

Naše údaje

IČO: 51412781

Právna forma: občianske združenie

Názov: Za hranice s hudbou

Ulica:  Adámiho 445/5

PSČ: 84105

Obec: Bratislava

bottom of page